VF8 plus lướt 4.000 km . Đã mua đứt pin 178tr
Mà giá chỉ 9xx lhe e 0865889975