Em về thêm VF8 plus xanh.
Sx 2023 biển Hà Nội. Chạy 600 km.
Giá 8xx triệu.
Ace qt lh: 0988360839