Các gói báo giá

Miễn phí
thành viên
VND 0 0
/ tháng

1 lần đăng tin

Thời hạn tin đăng không giới hạn

Đăng ngay ( kiểm duyệt sau)

VIP1
dành cho các đại lý / cá nhân
Yêu thích
VND 100.000 200.000
/ tháng

10 lần đăng tin

Thời hạn tin đăng không giới hạn

Đăng ngay ( kiểm duyệt sau)

VIP2
dành cho các công ty / đại lý ô tô
VND 250.000 600.000
/ tháng

40 lần đăng tin

Thời hạn đăng tin không giới hạn

Đăng ngay ( kiểm duyệt sau)