Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề xuất miễn, giảm lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký biển số, còn các doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ người dân 1.000 USD khi mua xe ô tô điện. Bộ GTVT vừa trình bày báo cáo đề xuất chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang sử dụng xe ô tô điện cho Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Theo Bộ GTVT, ngoài các chính sách ưu đãi chung về thuế xuất nhập khẩu và thuế thu nhập doanh nghiệp, ngành sản xuất và lắp ráp xe ô tô tại Việt Nam còn phải tuân thủ các chính sách cụ thể và thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung, đặc biệt là các chính sách thuế liên quan đến phát triển ngành công nghiệp ô tô và ngành công nghiệp hỗ trợ.

“Bên cạnh việc khuyến khích việc sử dụng xe ô tô điện tại Việt Nam dựa trên loại xe chạy bằng pin (BEV) qua các ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ”, Bộ GTVT nêu rõ.

Trước tình hình này, Bộ GTVT đưa ra khung chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang việc sử dụng xe ô tô điện với 3 dạng xe, bao gồm: xe chạy bằng pin, sử dụng pin nhiên liệu và sử dụng năng lượng mặt trời.

Đối với việc sản xuất và lắp ráp xe ô tô điện, Bộ GTVT đề nghị kiểm tra, bổ sung các chính sách ưu tiên phát triển xe ô tô điện (đặc biệt là các phương tiện giao thông công cộng) trong các quy định liên quan.

Ngoài ra, cần xây dựng và áp dụng quy định nâng cao chuẩn khí thải và giới hạn tiêu thụ nhiên liệu để hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đồng thời, cần điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan đến xử lý pin xe ô tô điện sau khi sử dụng.

Cùng với việc bổ sung ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp xe ô tô điện và ngành sản xuất pin vào danh mục ưu tiên đầu tư, Bộ GTVT đề xuất ưu đãi đầu tư cho các dự án sản xuất lắp ráp xe ô tô điện và sản xuất pin xe điện. Ưu đãi bao gồm việc miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu thiết bị, dây chuyền sản xuất và linh kiện để sản xuất và lắp ráp xe ô tô điện và pin xe điện.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và bảo dưỡng xe ô tô điện, Bộ GTVT đề xuất áp dụng cơ chế ưu đãi trong việc tiếp cận tài chính và tín dụng, cũng như ưu tiên việc chuyển giao công nghệ sản xuất lắp ráp xe ô tô điện. Đồng thời, cần xem xét cơ chế ưu đãi thuế nhập khẩu đối với xe ô tô điện.

Đối với người sử dụng, Bộ GTVT cũng đề xuất miễn hoặc giảm lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký biển số đối với xe ô tô điện. Ngoài ra, cần thúc đẩy việc tiếp cận tín dụng và cung cấp hỗ trợ giá trực tiếp cho người mua xe ô tô điện.

Cũng cần xây dựng và áp dụng các quy định về việc mua sắm và sử dụng xe ô tô điện khi có nguồn vốn từ ngân sách công.

Theo Bộ GTVT, nhiều doanh nghiệp đề xuất tiếp tục ưu đãi áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe ô tô điện dành cho việc chở người từ 9 chỗ trở xuống là 3% sau ngày 28/2/2027 đối với xe ô tô điện sản xuất và lắp ráp trong nước; miễn thuế GTGT trong 5 năm đầu, giảm 50% trong 5 năm tiếp theo.

Đối với lệ phí trước bạ, đề xuất miễn lệ phí này trong 5 năm đầu kể từ ngày 1/3/2022. Trong 2 năm tiếp theo (từ 1/3/2027), lệ phí trước bạ ban đầu sẽ bằng 50