Trong tháng 8 năm 2023, Hyundai Motor Company (bao gồm các thương hiệu Hyundai và Genesis) đã báo cáo doanh số bán toàn cầu đạt 347,377 xe, tăng 3.2% so với cùng kỳ năm trước. Trong tám tháng đầu năm 2023, công ty đã bán được 2,765,554 xe (tăng 8.6% so với cùng kỳ năm trước).

Nhà sản xuất Hàn Quốc đã thông báo rằng doanh số bán xe điện của họ trong tháng đã vượt qua 18,000 chiếc, trong đó khoảng 70% (khoảng 12,600 chiếc) thuộc về các mẫu Ioniq 5 và Ioniq 6.

Trong tháng trước đó, tổng số xe điện plug-in của Hyundai và Genesis đã tăng lên *21,547 (tăng 19% so với cùng kỳ năm trước). Ước tính chiếm khoảng 6.2% của tổng sản lượng (so với 5.8% cùng kỳ năm trước).

*Doanh số bán lẻ tại Hàn Quốc cộng với doanh số bán buôn (tại cấp nhà sản xuất) ngoài Hàn Quốc, chưa kiểm toán và dưới dạng dự thảo.

Dữ liệu cho thấy lượng xe điện toàn bộ đã tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, đạt 17,460 chiếc. Lượng xe plug-in hybrid đã tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,087 chiếc.

Tổng thể, đây là một trong những tháng chậm nhất trong năm nay, nhưng còn tiềm năng để cải thiện vào cuối năm.

Một điều thú vị là sự giảm sản xuất và doanh số bán của mẫu xe chạy bằng nhiên liệu hydrogen là Nexo. Số lượng xe bán trong nước và xuất khẩu chỉ đạt 300 chiếc trong tháng trước đó (giảm 70%).

Doanh số bán buôn theo loại động cơ:

 • Xe điện hoàn toàn (BEVs): 17,460 (tăng 23%) và chiếm 5.0% thị phần.
 • Hyundai BEVs: 15,846 (tăng 23%)
  Genesis BEVs: 1,614 (tăng 23%)
  Xe plug-in hybrid (PHEVs) (của Hyundai): 4,087 (tăng 5%) và chiếm 1.2% thị phần.
 • Tổng cộng xe plug-in: 21,547 (tăng 19%) và chiếm 6.2% thị phần.
 • Xe chạy bằng hydrogen (của Hyundai): 300 (giảm 70%) và chiếm 0.1% thị phần.

Trong cả năm nay, doanh số bán buôn của các mẫu xe điện plug-in đã vượt qua 218,000 chiếc, chiếm khoảng 7.9% tổng sản lượng.

Doanh số bán buôn theo loại động cơ từ đầu năm đến nay:

 • Xe điện hoàn toàn (BEVs): 182,261 (tăng 62%) và chiếm 6.6% thị phần.
 • Hyundai BEVs: 167,689 (tăng 66%)
  Genesis BEVs: 14,572 (tăng 21%)
  Xe plug-in hybrid (PHEVs) (của Hyundai): 36,570 (tăng 16%) và chiếm 1.3% thị phần.
 • Tổng cộng xe plug-in: 218,831 (tăng 52%) và chiếm 7.9% thị phần.
 • Xe chạy bằng hydrogen (của Hyundai): 3,812 (giảm 43%) và chiếm 0.1% thị phần.

Đối với thương hiệu Hyundai, hai mẫu Ioniq 5 và Ioniq 6, dựa trên nền tảng E-GMP, chiếm hơn hai phần ba tổng sản lượng xe điện của Hyundai.

Các mẫu xe hàng đầu (doanh số bán buôn) trong tháng trước (và từ đầu năm):

 • Hyundai Ioniq 5 – 8,347 (77,329 từ đầu năm)
 • Hyundai Kona Electric – 3,880 (47,473 từ đầu năm)
 • Hyundai Ioniq 6 – 3,617 (42,875 từ đầu năm)
 • Hyundai Tucson PHEV – 2,979 (26,610 từ đầu năm)
 • Hyundai Santa Fe PHEV – 1,108 (9,960 từ đầu năm)
 • Mẫu xe chạy bằng hydrogen — Hyundai NEXO — đã bán được 300 chiếc trong tháng trước (và 3,812 chiếc từ đầu năm).