Hyundai Motor Company báo cáo doanh số bán hàng của hãng khoảng 18.000 lượt bán xe ô tô điện.

Hyundai Motor Company (bao gồm các thương hiệu Hyundai và Genesis) đã công bố rằng doanh số bán hàng toàn cầu trong tháng 9 đạt 357.151 chiếc, tương đương với kết quả cùng kỳ năm ngoái (giảm 0,1%). Trong 9 tháng đầu năm 2023, công ty đã bán được 3.127.001 xe (tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước).

Nhà sản xuất Hàn Quốc cũng cho biết doanh số bán hàng của các xe ô tô điện trong tháng đạt khoảng 18.000 chiếc, “chứng tỏ rằng công ty đang củng cố vị thế dẫn đầu trong thị trường ô tô điện toàn cầu.”

Tuy nhiên, mặc dù không phải là kết quả tồi tệ nhưng có vẻ kém hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái, điều này có thể là một sự giảm tốc tạm thời.

Tháng trước, doanh số bán xe ô tô điện của Hyundai và Genesis khi tính cả việc vận chuyển hàng sỉ (liên quan chặt chẽ đến sản xuất) đạt 21.639 chiếc (giảm 5% so với cùng kỳ). Chúng tôi ước tính rằng điều này chiếm khoảng 6,1% tổng lượng bán hàng của hãng ô tô (so với 6,4% cùng kỳ năm ngoái).

Doanh số bán hàng

Báo cáo bán hàng của Hyundai bao gồm doanh số bán hàng từ các nhà máy tại Hàn Quốc, châu Âu (Kona Electric và Tucson PHEV), Indonesia (Ioniq 5) và các nhà máy tại Trung Quốc và Ấn Độ (cả hai số lượng nhỏ) cũng như tại Hoa Kỳ.

Dữ liệu cho thấy lượng xe ô tô điện đã giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 17.563 chiếc. Sự suy giảm này đề cập đến cả thương hiệu Hyundai (giảm 3%) và thương hiệu Genesis (giảm 41%). Doanh số xe ô tô lai điện đã tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 4.076 chiếc.

Cần lưu ý rằng doanh số bán hàng của mẫu xe chạy bằng nhiên liệu hydrogen Nexo của Hyundai đã giảm mạnh, giảm gần 80% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số bán hàng xe ô tô lai điện theo từng tháng (so sánh giữa các năm):

 • Xe ô tô điện (BEV): 17.563 (giảm 7%) và chiếm 4,9% thị phần
 • Xe ô tô điện của Hyundai: 16.433 (giảm 3%)
 • Xe ô tô điện của Genesis: 1.130 (giảm 41%)
 • Xe ô tô lai điện (PHEV) của Hyundai: 4.076 (tăng 5%) và chiếm 1,1% thị phần
 • Tổng cộng xe ô tô lai điện: 21.639 (giảm 5%) và chiếm 6,1% thị phần
 • Xe chạy bằng hydrogen (FCV) của Hyundai: 237 (giảm 78%) và chiếm 0,1% thị phần

Hyundai Và Genesis: Doanh Số Xe Ô Tô Lai Điện – Tháng 9 Năm 2023

Từ đầu năm đến nay, doanh số bán hàng xe ô tô điện hàng sỉ đã vượt qua 240.000 chiếc, chiếm khoảng 7,7% tổng lượng bán hàng.

Doanh số bán xe ô tô lai điện hàng sỉ trong năm đến nay (so sánh giữa các năm):

 • Xe ô tô điện (BEV): 199.824 (tăng 52%) và chiếm 6,4% thị phần
 • Xe ô tô điện của Hyundai: 184.122 (tăng 56%)
 • Xe ô tô điện của Genesis: 15.702 (tăng 13%)
 • Xe ô tô lai điện (PHEV) của Hyundai: 40.646 (tăng 15%) và chiếm 1,3% thị phần
 • Tổng cộng xe ô tô lai điện: 240.470 (tăng 44%) và chiếm 7,7% thị phần
 • Xe chạy bằng hydrogen (FCV) của Hyundai: 4.049 (giảm 48%) và chiếm 0,1% thị phần

Để so sánh vào năm 2022, Hyundai Motor Company đã bán được hơn 240.000 xe ô tô điện hàng sỉ (tăng 45% so với cùng kỳ năm trước), trong đó gần 195.000 chiếc là xe điện toàn bộ (tăng 56%).

Thương hiệu Hyundai

Một điều thú vị là lượng xe điện dựa trên nền tảng E-GMP đã giảm so với cùng kỳ khoảng 4%, đạt mức thấp nhất trong năm nay (12.102 chiếc) và kể từ tháng 8 năm 2022 (khi công ty chuẩn bị giới thiệu mẫu Ioniq 6).

Ba mẫu xe chủ đạo trong danh sách các mẫu xe năm nay là Ioniq 5, Kona Electric và Ioniq 6.

Các mẫu hàng đầu (doanh số bán hàng hàng sỉ) trong tháng vừa qua và cả năm (so sánh giữa các năm):

 • Hyundai Ioniq 5: 7.723 (giảm 12%) và 85.052 trong cả năm (tăng 21%)
 • Hyundai Kona Electric: 5.001 (giảm 7%) và 52.474 trong cả năm (tăng 32%)
 • Hyundai Ioniq 6: 3.616 (tăng 36%) và 46.491 trong cả năm (tăng 1637%)
 • Xe ô tô điện E-GMP: 12.102 (giảm 4%) và 140.805 trong cả năm (tăng 73%)

Mẫu xe chạy bằng hydrogen – Hyundai NEXO – đã bán được 237 chiếc trong tháng vừa qua (và 4.049 trong cả năm).

Thương hiệu Genesis

Trong trường hợp của thương hiệu Genesis, lượng xe điện bán hàng sỉ (GV60, Electrified GV70 và Electrified G80) trong tháng vừa qua đạt 1.130 chiếc (giảm 41% so với cùng kỳ năm trước). Trong cả năm, công ty đã bán được 15.702 chiếc (tăng 13% so với cùng kỳ năm trước).