Trong tháng 8 năm 2023, Volvo Cars đã ghi nhận một sự gia tăng đáng kể trong doanh số bán xe toàn cầu, với tổng cộng 51,636 chiếc được bán ra, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng đầu năm 2023, hãng đã bán được 447,492 chiếc xe (tăng 18% so với cùng kỳ năm trước).

Điều đáng chú ý là doanh số bán xe điện plug-in của Volvo đã tăng 78% so với cùng kỳ năm trước, lên con số 17,005 chiếc, chiếm 32.9% tổng lượng bán ra (so với 21.9% cùng kỳ năm trước).

Mặc dù tháng 8 được xem là một tháng tương đối chậm, tuy nhiên, sự tăng trưởng vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Trong trường hợp của xe điện hoàn toàn, doanh số bán đã tăng 167% so với cùng kỳ năm trước, lên con số 6,660 chiếc. Còn đối với xe điện hybrid plug-in, doanh số bán cũng đã tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, lên con số 10,345 chiếc.

Nếu xem xét theo xu hướng trước đó, chúng ta có thể dự kiến ​​sẽ thấy doanh số bán tốt hơn trong những tháng còn lại của năm, có thể bao gồm một số kỷ lục mới.

Kết quả doanh số bán xe Volvo Recharge tháng trước:

  • Xe điện hoàn toàn (BEVs): 6,660 chiếc (tăng 167%) và chiếm 12.9% thị phần.
  • Xe hybrid plug-in (PHEVs): 10,345 chiếc (tăng 46%) và chiếm 20.0% thị phần.
  • Tổng cộng: 17,005 chiếc (tăng 78%) và chiếm 32.9% thị phần.

Cho đến nay trong năm nay, doanh số bán xe Volvo plug-in đã lên đến hơn 172,000 chiếc (tăng 52% so với cùng kỳ năm trước), chiếm 38.5% tổng lượng bán ra.

Kết quả doanh số bán xe Volvo Recharge tính từ đầu năm:

  • Xe điện hoàn toàn (BEVs): 71,424 chiếc (tăng 172%) và chiếm 16.0% thị phần.
  • Xe hybrid plug-in (PHEVs): 100,701 chiếc (tăng 16%) và chiếm 22.5% thị phần.
  • Tổng cộng: 172,125 chiếc (tăng 52%) và chiếm 38.5% thị phần.

So sánh với năm 2022, khi Volvo bán được hơn 205,000 xe điện plug-in, chiếm 33% tổng lượng bán ra, năm nay, doanh số bán xe Volvo Recharge dự kiến sẽ dễ dàng vượt qua con số 250,000 và có thể đạt đến 300,000.

Về phân bố địa lý, như thường lệ, hầu hết các xe Volvo plug-in được bán tại châu Âu với 10,182 chiếc trong tháng 8 (tăng 95% so với cùng kỳ năm trước), chiếm 60% tổng lượng bán ra.

Tại Hoa Kỳ, doanh số bán xe điện plug-in tăng 94% so với cùng kỳ năm trước, lên con số 2,673 chiếc, chiếm khoảng 25% tổng doanh số.

Tại Trung Quốc, doanh số bán xe điện plug-in của Volvo vẫn khá thấp với 1,125 chiếc. Điều đáng chú ý hơn, lượng bán giảm đi 16% so với cùng kỳ năm trước.

Về mẫu xe, dòng sản phẩm của Volvo bao gồm hai mẫu xe điện hoàn toàn, đó là Volvo C40 Recharge và Volvo XC40 Recharge. Trong tháng 8, doanh số bán của Volvo XC40 Recharge đạt 4,573 chiếc, so với 2,087 chiếc của Volvo C40 Recharge.

Trong tương lai gần, dòng xe điện hoàn toàn (BEV) sẽ được bổ sung bởi Volvo EX90 mới, Volvo EX30 và Volvo EM90 được công bố gần đây, dự kiến sẽ tạo ra sự gia tăng đáng kể cho thị phần BEV trong tổng lượng bán. Mục tiêu của công ty là đạt 100% thị phần BEV vào năm 2030.