Tùy chọn tìm kiếm

Mua bán ô tô điện

Sắp xếp theo:
  • Loại nhiên liệu: Điện
6
Vinfast VF 8 Plus 2022 đi 5000 km
Vinfast VF 8 Plus 2022 đi 5000 km
Vinfast VF 8 Plus 2022 đi 5000 km
Vinfast VF 8 Plus 2022 đi 5000 km

1 more photo

Vinfast VF 8 Plus 2022 đi 5000 km
Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Số km đã đi
50000 km
Tỉnh
Hà Nội
Location
Xem thêm
10
Vinfast VF 8 PLus biển tỉnh odo 5000 km
Vinfast VF 8 PLus biển tỉnh odo 5000 km
Vinfast VF 8 PLus biển tỉnh odo 5000 km
Vinfast VF 8 PLus biển tỉnh odo 5000 km

5 more photos

Vinfast VF 8 PLus biển tỉnh odo 5000 km
Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Số km đã đi
5000 km
Tỉnh
Bắc Ninh
Location
Xem thêm
5
Vinfast VF e34 2022 odo 9000 km
Vinfast VF e34 2022 odo 9000 km
Vinfast VF e34 2022 odo 9000 km
Vinfast VF e34 2022 odo 9000 km
Vinfast VF e34 2022 odo 9000 km
Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Số km đã đi
9000 km
Tỉnh
Hà Nội
Location
Xem thêm
3
Vinfast Vf 8 Eco biển tỉnh odo 300 km
Vinfast Vf 8 Eco biển tỉnh odo 300 km
Vinfast Vf 8 Eco biển tỉnh odo 300 km
Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Số km đã đi
300 km
Tỉnh
Bắc Ninh
Location
Xem thêm
8
Vinfast VF 8 Plus chạy được 9000 km
Vinfast VF 8 Plus chạy được 9000 km
Vinfast VF 8 Plus chạy được 9000 km
Vinfast VF 8 Plus chạy được 9000 km

3 more photos

Vinfast VF 8 Plus chạy được 9000 km
Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Số km đã đi
9000 km
Tỉnh
Hà Nội
Location
Xem thêm
5
Vinfast VF 8 Plus 2022 lăn bánh 6000 km
Vinfast VF 8 Plus 2022 lăn bánh 6000 km
Vinfast VF 8 Plus 2022 lăn bánh 6000 km
Vinfast VF 8 Plus 2022 lăn bánh 6000 km
Vinfast VF 8 Plus 2022 lăn bánh 6000 km
Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Số km đã đi
6000 km
Tỉnh
Hà Nội
Location
Xem thêm
4
Vinfast VF 8 Plus 2022 siêu lướt 7000 km biển tỉnh
Vinfast VF 8 Plus 2022 siêu lướt 7000 km biển tỉnh
Vinfast VF 8 Plus 2022 siêu lướt 7000 km biển tỉnh
Vinfast VF 8 Plus 2022 siêu lướt 7000 km biển tỉnh
Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Số km đã đi
7000 km
Tỉnh
Bắc Ninh
Location
Xem thêm
7
Vinfast Vf 9 Plus 6 chỗ bàn giao sớm
Vinfast Vf 9 Plus 6 chỗ bàn giao sớm
Vinfast Vf 9 Plus 6 chỗ bàn giao sớm
Vinfast Vf 9 Plus 6 chỗ bàn giao sớm

2 more photos

Vinfast Vf 9 Plus 6 chỗ bàn giao sớm
Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Số km đã đi
0 km
Tỉnh
TP HCM
Location
Xem thêm
6
Vinfast VF 8 Eco đăng ký 2023 odo 1600 km sơn zin
Vinfast VF 8 Eco đăng ký 2023 odo 1600 km sơn zin
Vinfast VF 8 Eco đăng ký 2023 odo 1600 km sơn zin
Vinfast VF 8 Eco đăng ký 2023 odo 1600 km sơn zin

1 more photo

Vinfast VF 8 Eco đăng ký 2023 odo 1600 km sơn zin
Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Số km đã đi
1600 km
Tỉnh
Hà Nội
Location
Xem thêm
9
Vinfast VF e34 lăn bánh 4000 km biển số thành phố
Vinfast VF e34 lăn bánh 4000 km biển số thành phố
Vinfast VF e34 lăn bánh 4000 km biển số thành phố
Vinfast VF e34 lăn bánh 4000 km biển số thành phố

4 more photos

Vinfast VF e34 lăn bánh 4000 km biển số thành phố
Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Số km đã đi
4000 km
Tỉnh
Bắc Ninh
Location
Xem thêm