Tập đoàn Volkswagen không thể tiếp tục đà tăng trưởng.

Quý 2 năm 2023 đã mang lại cho chúng ta một sự tăng trưởng đáng kể về doanh số bán hàng của xe điện (BEV) trên toàn thế giới.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét kết quả bán hàng xe điện toàn cầu của ba nhà sản xuất lớn nhất (OEMs) – Tesla, BYD và Tập đoàn Volkswagen.

Cả ba OEM đều đã cải thiện kết quả so với cùng kỳ năm trước, nhưng thứ tự không thay đổi so với Q1. Tesla vẫn là nhà lãnh đạo thị trường với 466.140 đơn vị bán ra và tăng trưởng mạnh 83% so với cùng kỳ năm trước.

BYD là người chơi lớn thứ hai với 352.163 đơn vị bán ra, nhưng tỷ lệ tăng trưởng của họ còn nhanh hơn cả Tesla (tăng trưởng 95% so với cùng kỳ năm trước). Khoảng cách tương đối giữa hai nhà sản xuất dường như đang thu hẹp, vì BYD đã đạt khoảng 76% số lượng của Tesla, so với 71% cách đây một năm.

Nhà sản xuất thứ ba là Tập đoàn Volkswagen với 180.239 đơn vị bán ra và tỷ lệ tăng trưởng 53% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù kết quả là tích cực cho nhà sản xuất Đức, nhưng con số cho thấy họ không thể mở rộng nhanh chóng như Tesla và BYD. Bởi vì vậy, khoảng cách tương đối đang tăng lên.

Kết quả bán hàng xe điện (BEV) trong Quý 2 năm 2023:

Tesla: 466.140 (tăng 83% so với cùng kỳ năm trước)
BYD (xe): 352.163 (tăng 95% so với cùng kỳ năm trước) hoặc 76% số lượng của Tesla
Chênh lệch so với Tesla: 113.977 (tăng 53% so với cùng kỳ năm trước)
Tập đoàn Volkswagen: 180.239 (tăng 53% so với cùng kỳ năm trước) hoặc 39% số lượng của Tesla
Chênh lệch so với Tesla: 285.901 (tăng 109% so với cùng kỳ năm trước)


Tesla so với BYD so với Tập đoàn Volkswagen – Doanh số bán hàng xe điện (BEV) trong Quý 2 năm 2023
Trong nửa đầu năm, Tesla gần như đã đạt được 900.000 đơn vị bán ra, trong khi BYD đã vượt qua 600.000 đơn vị. Tập đoàn Volkswagen đang ở khoảng một nửa số lượng của BYD với hơn 300.000 đơn vị bán ra.

Với tốc độ tăng trưởng rất mạnh, BYD sẽ có thể thách thức Tesla trong tương lai, nhưng có lẽ chưa trong năm 2023.

Kết quả bán hàng xe điện (BEV) trong Q1-Q2 năm 2023:

Tesla: 889.015 (tăng 57% so với cùng kỳ năm trước)
BYD (xe): 616.810 (tăng 91% so với cùng kỳ năm trước) hoặc 69% số lượng của Tesla
Chênh lệch so với Tesla: 272.205 (tăng 13% so với cùng kỳ năm trước)
Tập đoàn Volkswagen: 321.091 (tăng 48% so với cùng kỳ năm trước) hoặc 36% số lượng của Tesla
Chênh lệch so với Tesla: 567.924 (tăng 63% so với cùng kỳ năm trước)
Để tham khảo, vào năm 2022, Tesla đã giao hàng hơn 1,3 triệu xe điện (tăng 40% so với cùng kỳ năm trước), BYD bán được hơn 0,9 triệu xe (tăng 184%) và Tập đoàn Volkswagen bán được hơn 0,57 triệu xe (tăng 26%).

Cho thông tin tham khảo, vào năm 2022, Tesla đã giao hàng hơn 1,3 triệu xe điện (tăng 40% so với cùng kỳ năm trước), BYD đã bán hơn 0,9 triệu xe (tăng 184%), và Tập đoàn Volkswagen đã bán hơn 0,57 triệu xe (tăng 26%).