Tình trạng
Năm
Giá
Loại nhiên liệu
Kiểu dáng
Màu bên ngoài
Số chỗ ngồi
Số km đã đi
Tầm hoạt động
Tăng tốc (0-100)

Mua bán ô tô điện Wuling

69 tin rao
Sắp xếp theo:
Wuling Hongguang Mini EV 116399
Wuling Hongguang Mini EV 116399
3 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 239 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Nghệ An Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 170 km Phiên bản LV1-170 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 115625
Wuling Hongguang Mini EV 115625
3 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 204 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 115371
Wuling Hongguang Mini EV 115371
4 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 230 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 170 km Phiên bản LV1-170 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 115306
Wuling Hongguang Mini EV 115306
2 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 214 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 113643
Wuling Hongguang Mini EV 113643
3 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 219 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Bắc Ninh Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 113604
Wuling Hongguang Mini EV 113604
4 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 239 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Cà Mau Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 113547
Wuling Hongguang Mini EV 113547
4 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 239 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Cà Mau Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 113531
Wuling Hongguang Mini EV 113531
4 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 239 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Bắc Ninh Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 113307
Wuling Hongguang Mini EV 113307
3 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 239 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Bắc Ninh Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 113045
Wuling Hongguang Mini EV 113045
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 239 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Cà Mau Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 113014
Wuling Hongguang Mini EV 113014
2 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 279 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
400891031_1486523252198032_4966382540019142526_n
1 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 239 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Bắc Giang Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 112908
Wuling Hongguang Mini EV 112908
4 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 239 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Đồng Nai Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 112841
Wuling Hongguang Mini EV 112841
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 239 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Đồng Nai Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
397876780_122135366198022405_3515949263909575240_n
1 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 239 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Đồng Nai Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
398573871_155583530971090_3472034865190133034_n
1 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 239 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Bắc Ninh Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 112489
Wuling Hongguang Mini EV 112489
3 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 239 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Bắc Giang Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 112462
Wuling Hongguang Mini EV 112462
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 265 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Bến Tre Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV2-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 112416
Wuling Hongguang Mini EV 112416
3 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 239 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Cà Mau Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 170 km Phiên bản LV1-170 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 112233
Wuling Hongguang Mini EV 112233
2 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 239 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Bắc Giang Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 170 km Phiên bản LV2-170 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Wuling Hongguang Mini EV 112170
Wuling Hongguang Mini EV 112170
3 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 239 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Bắc Giang Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV2-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Hiển thị thêm

Giới thiệu hãng xe điện Wuling

Wuling - một trong những hãng xe nổi tiếng đến từ Trung Quốc là thành quả của sự hợp tác đặc biệt giữa ba đối tác lớn: SAIC Motor, General Motors (GM) và Wuling Motor. Liên doanh SGMW được hình thành với tỷ lệ cổ phần 50.1% của SAIC Motors, 44% của GM và 5.9% của Wuling Motors.

Trong cơ cấu liên doanh, nhiệm vụ chính của phía Trung Quốc là quản lý bán hàng, dịch vụ sau bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng, trong khi phía Mỹ chịu trách nhiệm về phát triển sản phẩm, giám sát sản xuất và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu của GM.

Hãng xe Wuling.

  • SAIC Motor là một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất tại Trung Quốc, được đánh giá cao trong nền công nghiệp ô tô thế giới. Với vị trí là một trong "4 Cột Trụ" lớn nhất của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc và xuất hiện trong top 10 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, SAIC Motor đã góp phần làm nên uy tín và thành công của SGMW.
  • GM là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, đã đầu tư đáng kể trong nhiều lĩnh vực từ thiết kế, kỹ thuật đến hệ thống sản xuất, mang lại những cải tiến đáng kể cho các sản phẩm xe thương mại của SGMW.
  • Wuling Motor với trụ sở tại Liễu Châu, đã có mặt trên thị trường từ năm 1982 với việc giới thiệu minivan. Sau quá trình phát triển và cải tiến, Wuling Motor trở thành một phần quan trọng của SGMW từ năm 2002, chịu trách nhiệm sản xuất xe minivan và xe tải cỡ nhỏ.

Xe điện Wuling

Mặc dù thành lập từ năm 2002, SGMW không đạt được nhiều thành công ban đầu trên thị trường ô tô toàn cầu. Năm 2020, Wuling Motors phải đối mặt với khó khăn tài chính do ảnh hưởng mạnh mẽ từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, sự hợp tác với GM Mỹ mang lại cơ hội đổi mới và Wuling Motors tiếp cận công nghệ xe điện.

Điều kỳ diệu xảy ra khi Wuling Motors, thông qua liên doanh với GM Mỹ, giới thiệu mẫu xe điện Wuling HongGuang Mini EV - ngôi sao sáng và kiệt tác của họ. Từ năm 2020 đến nay, HongGuang Mini EV không chỉ giữ vững vị trí bán chạy nhất thế giới trong phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ mà còn 7 lần giành vị trí đầu tiên về doanh số bán hàng toàn cầu.

Xe điện Wuling.

Xe ô tô điện Wuling đang bán tại Việt Nam

TMT Motors đã đưa vào thị trường Việt Nam mẫu xe ô tô điện nhỏ gọn - Wuling Hongguang Mini EV với 4 phiên bản LV1-120, LV1-170, LV2-120 và LV2-170 với giá dao động từ 239 triệu đồng đến 279 triệu đồng, phụ thuộc vào phiên bản.

Wuling Hongguang Mini EV có các phiên bản pin 9.6 kWh và 13.9 kWh, cho phép di chuyển từ 120km đến 170km sau mỗi lần sạc. Với giá cả phải chăng, việc sạc điện cũng trở nên vô cùng hiệu quả, chỉ tốn khoảng 300.000 VNĐ cho mỗi 1.000 km.

Giá xe ô tô điện Wuling Hongguang Mini EV

Wuling Hongguang Mini EV được TMT Motors phân phối chính hãng 4 phiên bản tại Việt Nam. Giá bán tham khảo như sau:

Tên phiên bảnGiá niêm yếtLăn bánh tại HNLăn bánh tại TP.HCMLăn bánh tại các tỉnh khác
Tiêu chuẩn (pin 9,6 kWh)239 triệu đồng261 triệu đồng261 triệu đồng242 triệu đồng
Nâng cao (pin 9,6 kWh)255 triệu đồng277 triệu đồng277 triệu đồng258 triệu đồng
Tiêu chuẩn (pin 13,9 kWh)265 triệu đồng287 triệu đồng287 triệu đồng268 triệu đồng
Nâng cao (pin 13,9 kWh)279 triệu đồng301 triệu đồng301 triệu đồng282 triệu đồng

Ưu và nhược điểm của xe điện Wuling

Xe ô tô điện Wuling.

Ưu điểm xe điện Wuling:

  • Tiết kiệm: Với giá dưới 300 triệu đồng, người tiêu dùng có thể sở hữu chiếc ô tô điện mới xuất xưởng.
  • Dễ bảo dưỡng: Cấu tạo đơn giản giúp giảm bớt công đoạn bảo dưỡng phức tạp, hạn chế gặp sự cố.
  • Tiết kiệm năng lượng: Chi phí sạc điện rất hợp lý, chỉ khoảng 300.000 VNĐ cho 1.000 km, tiết kiệm hơn cả xe máy.
  • Linh hoạt di chuyển: Kích thước nhỏ gọn và bán kính quay vòng 4.2m giúp xe dễ dàng di chuyển trong điều kiện đường chật hẹp.

Nhược điểm xe điện Wuling:

  • Giới hạn quãng đường: Pin cần sạc khi đã tiêu hao 80% năng lượng, giới hạn quãng đường di chuyển.
  • Hạn chế điểm sạc: Với hệ thống trạm sạc công cộng hiện chỉ có VinFast, người dùng của Wuling sẽ cần sạc tại nhà hoặc tìm địa điểm sạc bên ngoài.

Các câu hỏi thường gặp về xe ô tô điện Wuling

Xe ô tô điện Wuling bán tại Việt Nam được sản xuất ở đâu?

Xe được sản xuất tại nhà máy ô tô điện của TMT Motors ở tỉnh Hưng Yên với công suất sản xuất lên đến 30.000 xe/năm.

Chất lượng xe điện Wuling có đảm bảo không?

Wuling HongGuang Mini EV là sản phẩm của liên doanh giữa GM Mỹ và SAIC-WULING, sản xuất và quản lý theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của GM trên toàn cầu.

Cách sạc của xe điện Wuling?

Xe điện Wuling sạc pin bằng nguồn điện gia đình với điện áp 220V, dòng điện ≥10A, công suất > 2000W.

Sự khác biệt của xe ô tô điện Wuling HongGuang Mini EV phiên bản LV1 và LV2?

LV1 có đèn pha Halogen, đèn sau thường, không có túi khí ghế lái và camera lùi. Trong khi LV2 có đèn pha Projector, đèn LED, túi khí ghế lái và camera lùi.

Có bao nhiêu túi khí trên xe ô tô điện Wuling HongGuang Mini EV?

Xe có 1 túi khí ở vị trí ghế lái.

Ô tô điện Wuling.

Xe ô tô điện Wuling HongGuang Mini EV không chỉ là một chiếc xe ô tô, mà là biểu tượng của sự đổi mới và tiến bộ trong ngành công nghiệp ô tô điện. Với giá trị phải chăng và hiệu suất linh hoạt, nó hứa hẹn là sự lựa chọn lý tưởng cho những người muốn trải nghiệm ô tô điện tại thị trường Việt Nam.

Bạn đang tìm kiếm tin rao mua bán xe ô tô điện Wuling tại Otodien.vn - địa chỉ mua bán ô tô điện cũ và mới hàng đầu tại Việt Nam. Trang web của chúng tôi cung cấp thông tin giá cả, kiến thức, tin tức thị trường xe ô tô điện. Các mẫu xe mới luôn được chúng tôi cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác.

Bạn dễ dàng tìm kiếm chiếc xe ô tô điện Wuling cũ đã qua sử dụng hoặc chiếc xe mới chính hãng mà bạn yêu thích với giá cả tốt nhất trên thị trường. Nếu bạn đang có ý định bán xe ô tô điện Wuling cũ của mình, Otodien.vn là địa điểm lý tưởng để đăng tin rao bán miễn phí, dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả.