Sẵn 1 xe cho #VF9 chủ tịch giao ngay màu xanh nội thất đen.
Phiên bản ghế cơ trưởng 6 chỗ.
Inbox hoặc liên hệ ngay: 0962.300.718
Để được ưu tiên nhận xe sớm!