Em có slot e34 mới giá 48x. Ai yêu ib em nhé. Sập sàn rồi ạ. Slot duy nhất.
Sẵn trắng - đen. Đỏ - đen
0972719699