Mua ô tô điện

Sort by:
z5491373660293_c2f174109616dc88f004a2b530282220
1 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 515 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Hải Phòng Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 326.4 km Phiên bản Plus Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
Wuling Hongguang Mini EV 122680
Wuling Hongguang Mini EV 122680
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 195 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Hải Phòng Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
441550014_1774880516374815_9089725795059264100_n
1 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 831 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Thanh Hóa Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 381 km Phiên bản Plus Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
VinFast VF8 122665
VinFast VF8 122665
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 8xx triệu Số km đã đi 29000 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 400 km Phiên bản Plus Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
VinFast VF8 122653
VinFast VF8 122653
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 785 triệu Số km đã đi 18974 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 420 km Phiên bản Eco Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
VinFast VF9 122636
VinFast VF9 122636
4 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 2 tỷ 245 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 7 Tầm hoạt động 480 km Phiên bản Plus Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
445369987_2764784337014140_6318285922173695766_n
1 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 530 triệu Số km đã đi 5000 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 318.6 km Phiên bản Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
446725091_953227186812877_3944300534879848581_n
1 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 9xx triệu Số km đã đi 88 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 420 km Phiên bản Eco Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
VinFast VF8 122619
VinFast VF8 122619
3 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá Liên hệ Số km đã đi 36000 km Tỉnh Hải Dương Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 420 km Phiên bản Eco Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
VinFast VF e34 122613
VinFast VF e34 122613
3 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá Liên hệ Số km đã đi 9002 km Tỉnh Hải Dương Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 318.6 km Phiên bản Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
VinFast VF9 122605
VinFast VF9 122605
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 1 tỷ 180 triệu Số km đã đi 20000 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 7 Tầm hoạt động 480 km Phiên bản Plus Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
VinFast VF9 122597
VinFast VF9 122597
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 1 tỷ 220 triệu Số km đã đi 7894 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 7 Tầm hoạt động 480 km Phiên bản Plus Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
VinFast VF8 122590
VinFast VF8 122590
4 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 910 triệu Số km đã đi 23913 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 400 km Phiên bản Plus Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
VinFast VF9 122581
VinFast VF9 122581
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 1 tỷ 75 triệu Số km đã đi 10800 km Tỉnh TP HCM Số chỗ ngồi 6 Tầm hoạt động 480 km Phiên bản Eco Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
VinFast VF e34 122232
VinFast VF e34 122232
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 539 triệu Số km đã đi 13000 km Tỉnh TP HCM Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 318.6 km Phiên bản Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
444469187_2846442292169496_679898772717630160_n
1 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 505 triệu Số km đã đi 19000 km Tỉnh TP HCM Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 318.6 km Phiên bản Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
VinFast VF5 122562
VinFast VF5 122562
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 468 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Bắc Ninh Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 326.4 km Phiên bản Plus Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
VinFast VF6 122555
VinFast VF6 122555
4 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 765 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Bắc Ninh Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 381 km Phiên bản Plus Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
VinFast VF3 122550
VinFast VF3 122550
2 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 230 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Đồng Nai Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 210 km Phiên bản Hỗ trợ lái Hỗ trợ phanh khẩn cấp
VinFast VF8 122541
VinFast VF8 122541
4 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 7xx triệu Số km đã đi 30000 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 420 km Phiên bản Eco Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
442426754_3695599464093231_7177364704859287159_n
1 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá Liên hệ Số km đã đi 27000 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 318.6 km Phiên bản Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
Hiển thị thêm

Chào mừng bạn đến với Otodien.vn - Trang web đầu tiên cho mua bán ô tô điện trực tuyến tại Việt Nam.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe ô tô điện cũ hoặc mới và muốn có thông tin đầy đủ, chi tiết về chiếc xe thì Otodien.vn là lựa chọn tốt nhất. Website có số lượng tin bán xe ô tô điện cũ mới lớn và đẩy đủ nhất, tin rao từ những giao dịch ô tô điện đầu tiên tại Việt Nam. Vì vậy việc lựa chọn và tìm kiếm xe trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ô tô điện đang là xu hướng nhằm giảm phát thải khí CO2. Otodien.vn ra đời nhằm giúp mọi người hiểu được lợi ích của việc sử dụng xe điện. Chúng tôi cung cấp nền tảng miễn phí, tối ưu nhất cho quá trình mua bán ô tô điện, giúp bạn dễ dàng mua bán hơn bao giờ hết.

Otodien.vn - Trang mua bán ô tô điện số 1 Việt Nam mang lại những lợi ích gì cho bạn?

Cập nhật thông tin liên quan đến ô tô điện: Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin về thị trường ô tô điện cả trong và ngoài nước để bạn có thể tham khảo và đánh giá.

Sàn mua bán ô tô điện đa dạng: Otodien.vn là sàn mua bán oto điện sôi động nhất với hàng ngàn lựa chọn về ô tô điện cũ và mới. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu mọi chi tiết về chiếc xe yêu thích của mình.

  • Chia sẻ kiến thức: Bạn sẽ có cơ hội đọc các bài viết giá xe ô tô điện, so sánh xe, đánh giá xe, kinh nghiệm mua bán xe ô tô điện cũ mới, cũng như tư vấn về pháp lý, bảo hiểm và vay mua xe trả góp.
  • Kiểm duyệt kỹ càng: Mỗi sản phẩm trên Otodien.vn đều trải qua quy trình kiểm duyệt kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng và xuất xứ đáng tin cậy.
  • Kênh đăng tin hiệu quả: Otodien.vn không chỉ mang lại giá trị cho người mua, mà còn là kênh đăng tin rao bán ô tô điện hiệu quả nhất với lượng truy cập lớn mỗi tháng.
  • Tính năng vượt trội: Giao diện thân thiện, bộ lọc thông minh, công cụ SEO hiện đại, giúp tin rao luôn xuất hiện ở top đầu trên các nền tảng tìm kiếm.

Với Otodien.vn, quá trình mua bán xe ô tô điện cũ mới trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy chat trực tuyến với chúng tôi hoặc liên hệ hotline 097.970.3913 để được hỗ trợ ngay. Otodien.vn - Bán nhanh gọn - Mua dễ dàng - Lợi ích cho tương lai!