Mua ô tô điện

Sort by:
Vinfast VF 9 115968
Vinfast VF 9 115968
3 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 1 tỷ 185 triệu Số km đã đi 9600 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 6 Tầm hoạt động 480 km Phiên bản Eco Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
Vinfast VF 9 115932
Vinfast VF 9 115932
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá Liên hệ Số km đã đi 0 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 6 Tầm hoạt động 480 km Phiên bản Eco Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
Mercedes Benz EQS 115924
Mercedes Benz EQS 115924
4 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 4 tỷ 999 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Khánh Hòa Số chỗ ngồi 7 Tầm hoạt động 625 km Phiên bản 500 4Matic Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
Vinfast VF 6 115911
Vinfast VF 6 115911
4 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 765 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 390 km Phiên bản Plus Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
Vinfast VF 7 115887
Vinfast VF 7 115887
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 850 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Thanh Hóa Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 450 km Phiên bản Base Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
Vinfast VF 8 115869
Vinfast VF 8 115869
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 7xx triệu Số km đã đi 30000 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 400 km Phiên bản Eco Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
Vinfast VF 6 115860
Vinfast VF 6 115860
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 765 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 390 km Phiên bản Plus Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
Vinfast VF 3 115841
Vinfast VF 3 115841
4 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 300 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh TP HCM Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 285 km Phiên bản Eco Hỗ trợ lái Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Hyundai Ioniq 5 115834
Hyundai Ioniq 5 115834
4 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 1 tỷ 300 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Gia Lai Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 384 km Phiên bản Exclusive Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
Vinfast VF e34 115814
Vinfast VF e34 115814
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá Liên hệ Số km đã đi 28000 km Tỉnh Hải Dương Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 285 km Phiên bản Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
Vinfast VF e34 115804
Vinfast VF e34 115804
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 4xx triệu Số km đã đi 16000 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 285 km Phiên bản Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
Vinfast VF 8 115796
Vinfast VF 8 115796
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 7xx triệu Số km đã đi 13000 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 400 km Phiên bản Eco Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
Vinfast VF 5 115782
Vinfast VF 5 115782
3 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 468 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 300 km Phiên bản Plus Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
Vinfast VF 6 115689
Vinfast VF 6 115689
3 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 765 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 390 km Phiên bản Plus Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
Hyundai Ioniq 5 115669
Hyundai Ioniq 5 115669
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 1 tỷ 450 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 451 km Phiên bản Prestige Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
Vinfast VF 8 115661
Vinfast VF 8 115661
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 7xx triệu Số km đã đi 42000 km Tỉnh TP HCM Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 400 km Phiên bản Eco Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
Wuling Hongguang Mini EV 115625
Wuling Hongguang Mini EV 115625
3 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 204 triệu Số km đã đi 0 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 4 Tầm hoạt động 120 km Phiên bản LV1-120 Các cảm biến đỗ xe Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Vinfast VF 5 115616
Vinfast VF 5 115616
4 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 422 triệu Số km đã đi 8000 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 300 km Phiên bản Plus Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
Vinfast VF 9 115609
Vinfast VF 9 115609
5 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá Liên hệ Số km đã đi 2000 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 7 Tầm hoạt động 480 km Phiên bản Plus Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Cửa sổ trời Ghế da
Vinfast VF e34 115601
Vinfast VF e34 115601
4 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 4xx triệu Số km đã đi 10000 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 285 km Phiên bản Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
Vinfast VF 5 115595
Vinfast VF 5 115595
4 Số ảnh của tin đăng
Xe điện chạy bằng pin Xe điện chạy bằng pin (BEV) có pin và động cơ điện.
Giá 4xx triệu Số km đã đi 8000 km Tỉnh Hà Nội Số chỗ ngồi 5 Tầm hoạt động 300 km Phiên bản Plus Các cảm biến đỗ xe Cảnh báo chệch làn đường Cảnh báo điểm mù Ghế da Hỗ trợ lái
Hiển thị thêm

Chào mừng bạn đến với Otodien.vn - Trang web đầu tiên cho mua bán ô tô điện trực tuyến tại Việt Nam.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe ô tô điện cũ hoặc mới và muốn có thông tin đầy đủ, chi tiết về chiếc xe thì Otodien.vn là lựa chọn tốt nhất. Website có số lượng tin bán xe ô tô điện lớn và đẩy đủ nhất, tin rao từ những giao dịch ô tô điện đầu tiên tại Việt Nam. Vì vậy việc lựa chọn và tìm kiếm xe trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ô tô điện đang là xu hướng nhằm giảm phát thải khí CO2. Otodien.vn ra đời nhằm giúp mọi người hiểu được lợi ích của việc sử dụng xe điện. Chúng tôi cung cấp nền tảng miễn phí, tối ưu nhất cho quá trình mua bán ô tô điện, giúp bạn dễ dàng mua bán hơn bao giờ hết.

Otodien.vn - Trang mua bán ô tô điện số 1 Việt Nam mang lại những lợi ích gì cho bạn?

Cập nhật thông tin liên quan đến ô tô điện: Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin về thị trường ô tô điện cả trong và ngoài nước để bạn có thể tham khảo và đánh giá.

Sàn mua bán ô tô điện đa dạng: Otodien.vn là sàn mua bán oto điện sôi động nhất với hàng ngàn lựa chọn về ô tô điện cũ và mới. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu mọi chi tiết về chiếc xe yêu thích của mình.

  • Chia sẻ kiến thức: Bạn sẽ có cơ hội đọc các bài viết giá xe ô tô điện, so sánh xe, đánh giá xe, kinh nghiệm mua bán ô tô, cũng như tư vấn về pháp lý, bảo hiểm và vay mua xe trả góp.
  • Kiểm duyệt kỹ càng: Mỗi sản phẩm trên Otodien.vn đều trải qua quy trình kiểm duyệt kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng và xuất xứ đáng tin cậy.
  • Kênh đăng tin hiệu quả: Otodien.vn không chỉ mang lại giá trị cho người mua, mà còn là kênh đăng tin rao bán ô tô điện hiệu quả nhất với lượng truy cập lớn mỗi tháng.
  • Tính năng vượt trội: Giao diện thân thiện, bộ lọc thông minh, công cụ SEO hiện đại, giúp tin rao luôn xuất hiện ở top đầu trên các nền tảng tìm kiếm.

Với Otodien.vn, quá trình mua bán ô tô điện trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy chat trực tuyến với chúng tôi hoặc liên hệ hotline 097.970.3913 để được hỗ trợ ngay. Otodien.vn - Bán nhanh gọn - Mua dễ dàng - Lợi ích cho tương lai!