Bmw i8 2015 - 30.000 km - Lên thêm pô
----------------------------------------------
📞 0911111378
📞 0976525725
----------------------------------------------
⬛️🟨🟦𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 - 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲𝐂𝐚𝐫🟦🟨⬛️
----------------------------------------------
𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐌𝐔𝐀 𝐁𝐀́𝐍 𝐓𝐇𝐔 𝐌𝐔𝐀 𝐂𝐀́𝐂 𝐃𝐎̀𝐍𝐆 𝐗𝐄 𝐎𝐓𝐎
| 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 | 𝟎𝟗.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟑𝟕𝟖 - 𝟎𝟗𝟕𝟔.𝟓𝟐𝟓.𝟕𝟐𝟓
(Facebook - Zalo - Viber - Line)

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe BMW i8 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại BMW i8