- Porch Taycan sx2020

- Màu trắng sữa nội thất kem
- Odo 14000 km
- Hơn 1,4 tỉ tiền option

- hỗ trợ ngân hàng

Điện thoại: 0842 848 888
Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe Porsche Taycan cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại Giá xe Porsche Taycan