Lh : 0363.383.729
🌟 𝐒𝐮ấ𝐭 𝐠𝐢ớ𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 - VF7 plus 0,5 𝐜𝐡ỗ -"Chiến Binh 𝐆𝐈𝐀̉𝐌" 𝐠𝐢𝐚́ đặc 𝐛𝐢ệ𝐭 đến 4% sẵn xe ,giao ngay không nhạc chờ ✈️
👉 Bỏ qua giá niêm yết ~
👉Phải nhanh tay mới có dc

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe VinFast VF7 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại VinFast VF7