*Chuyện như đùa : Vf8 Eco Tiên Phong "Ronaldinho 800"
-------------------------------------------------
𝙀𝙢 𝙃𝙪𝙮 𝙑𝙞𝙣𝙛𝙖𝙨𝙩- Aɴʜ/Cʜɪ̣ Vɪ̣ɴ Lᴀ̀ Pʜᴀ́ᴛ !
➤Pʜᴏɴᴇ/Zᴀʟᴏ/Iᴍᴇss: 08 4487 6666
Tʀᴀ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ đᴏ́ɴ !

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe VinFast VF8 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại VinFast VF8