Em Sẵn xe giao ngay :
🔥𝐕𝐟𝟖 𝐛𝐚̉𝐧 𝐄𝐜𝐨 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐱𝐞 𝐦𝐨̛́𝐢 𝟏𝟎𝟎%, 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́
💫𝐌𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠/ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 Đ𝐞𝐧
✅Giá chỉ : 𝟖𝟔𝐱
☎️ 𝐋𝐇: 𝟎𝟗𝟕𝟑.𝟔𝟎𝟑.𝟓𝟎𝟕 _ 𝐄𝐦 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐚̣

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe Vinfast VF8 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại Giá xe Vinfast VF8