vF 34 - 2022- 11000km
Lên tráng lốp
Bảo hiểm
Cam hành trình
Phim cách nhịêt
Sàn
xe tại Quận 2 HcM (xe chính chủ)
Giá 460triệu
Liên hệ 0399500964

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe VinFast VFe34 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại VinFast VFe34