𝐕𝐅𝐞𝟑𝟒 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐍𝐠𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐋𝐚𝐳𝐚𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢
#𝗩𝗙𝗲𝟯𝟰 𝟬𝟵𝟳𝟰𝟱𝟴𝟱𝟵𝟯𝟲 (𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻𝗵)

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe VinFast VFe34 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại VinFast VFe34