Hàng về: VFe34 2022 đỏ nt be 
Odo: 1v km - Pin tiên phong
Giá: 4xx ah
SDT: 0869915516

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe VinFast VFe34 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại VinFast VFe34