VFE34 T4/2023
Odo 1v6
Xám - Nt Be
Xe nguyên như mới ạaaa
Bao check test hãng
Hotline: 0868668298

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe VinFast VFe34 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại VinFast VFe34