Đêm muộn em về VFe34 2022 màu đen nt be
Odo: 34.000km một chủ từ đầu, thuê pin tiên phong

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe VinFast VFe34 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại VinFast VFe34