Hưng yên- pass lại xe mua 2023 - 3000km
Màu trắng - giá 42x bán ngay để lấy vf8
0399500964

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe Vinfast VFe34 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại Giá xe Vinfast VFe34