Vfe34 Trắng nội thất đen như xe mới
Ưu tiên người mua dùng ko tiếp thợ

Điện thoại: 0963 598 651
Địa chỉ: Chũ Lục Ngạn Bắc, Giang

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe Vinfast VFe34 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại Giá xe Vinfast VFe34