VFe34 chạy taxi tháng kiếm được 60 triệu
Em đang sẵn 1 con VFe 34 chưa chạy 1 cây số nào cần nhượng lại
Quan tâm lieen hệ :0971069619

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe VinFast VFe34 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại VinFast VFe34