VFe34 chạy taxi tháng kiếm được 60 triệu
Em đang sẵn 1 con VFe 34 chưa chạy 1 cây số nào cần nhượng lại
Quan tâm lieen hệ :0971069619

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe Vinfast VFe34 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại Giá xe Vinfast VFe34