Em có xe VFe34 đăng kí 2022
- Biển HN
- Xe mới đi khoảng 3v km
Giá loanh quanh 460tr
Liên hệ 0837538777 ( Em Hương)

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe Vinfast VFe34 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại Giá xe Vinfast VFe34