Mới về siêu lướt 500km
Vfe34 đen nội thất đen sx 2023 biển Hn nguyên thùng
Đki bấm biển xong đổi vf8 luôn pas lại
Giá mềm : 4xx
Call : 0964643999 - 0793379999

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe Vinfast VFe34 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại Giá xe Vinfast VFe34