Vf8 eco - 7000km
Biển số SG
Lên cốp điện- tiêu âm- tráng lốp- kata
Date 2022 tiên phong pin 2tr
Giá 7xx triệu


Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe Vinfast VF8 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại Giá xe Vinfast VF8