Vinfast VF8 bản ECO sản xuất năm 2022
Biển tỉnh
Còn bảo hiểm thân vỏ đến tháng 12 năm 2023
Xe chạy 1v7
Em bán nhô 700
📞𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒆𝒎 𝑯𝒖𝒚:
0354.999.255 (𝒁𝒂𝒍𝒐)
0922.822.586

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe VinFast VF8 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại VinFast VF8