Suất giao xe sớm VF9 tháng 3
💵 1 tỏi 193 tr nhận xe ạ
-------
0 𝟽 𝟽 𝟹 𝟻 𝟿 𝟽 𝟽 𝟽 𝟽
𝚃𝚛𝚞𝚘𝚗𝚐 𝙳𝚒𝚗𝚑 𝚃𝚞𝚊𝚗
𝚅𝚒𝚗𝙵𝚊𝚜𝚝 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙱𝚒𝚗𝚑

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe VinFast VF9 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại VinFast VF9