Thời xe điện tới rồi ace ơi 🎉🎉🎉🎉
Đi xe điện vừa sạch lại đỡ vất vả đi đổ xăng 👏👏👏
Về thêm : Vfe34 trắng ngọc trinh sx 2022 lướt 3000km biển Hn
Giá mêm mại : 5xx
Ưu tiên trả thẳng giá êm ái
Call : 0964643999 - 0793379999

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe Vinfast VFe34 cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại Giá xe Vinfast VFe34