𝗡𝗴𝗮̆́𝗺 𝗵𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂𝗻, 𝗺𝗮̀ 𝗾𝘂𝗲̂𝗻 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 đ𝗮̃ 𝘁𝗼̂́𝗶
𝗡𝗴𝗮̆́𝗺 𝐖𝐮𝐥𝐢𝐧𝐠, 𝗺𝗮̀ 𝗯𝗼̂́𝗶 𝗿𝗼̂́𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗶𝗺
𝐗𝐞 𝐠𝐢̀ 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐮𝐭𝐞, 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐱𝐢𝐧𝐡 🥰
Khuyến mại sập sàn, giảm 3x triệu. Nhanh tay liên hệ em Yến các bác ơi, số lượng có hạn ạ
Hotline : 𝟎𝟗𝟔𝟕 𝟖𝟔𝟕 𝟏𝟗𝟏

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe Wuling Hongguang Mini EV cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại Wuling Hongguang Mini EV