Người làm ra của chứ của không làm ra người
Mưa Nắng thất thường đã có Wuling lo
Còn 1 xe ưu đãi giá tốt- thuế trước bạ 0đ
Ib em Thùy 18+ : 0332 09 1093

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe Wuling Hongguang Mini EV cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại Wuling Hongguang Mini EV