Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Showroom còn mỗi 𝐖𝐮𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠
Ngoan xinh yêu để dành anh chị đây ạ
Lv1-120 - Trắng tinh khôi
Giá ưu đãi kịch sàn
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟔𝟕 𝟖𝟔𝟕 𝟏𝟗𝟏 - 𝐞𝐦 𝐘𝐞̂́𝐧 𝟐𝐤

Tìm hiểu thêm giá xe các phiên bản khác của dòng xe Wuling Hongguang Mini EV cùng những tư vấn của chúng tôi, vui lòng xem thêm tại Wuling Hongguang Mini EV